С нами легко работать


ООО «Завод БКТП»: 190013, г. Санкт-Петербург, ул. Введенский канал, д. 7, БЦ «Фарватер», оф.№ 248-250, тел. +7(812)320-20-36

Применение

 
zr w
 

Предметом описания является низковольтное распределительное устройство типа „ZR-W" изготовленное АО «ZPUE» во Влощеве. Данное оборудование – это современное решение надежных низковольтных устройств распределения и управления, состоящих из типовых ячеек имеющих различное оснащение. В случае необходимости применения ячеек с оснащением, которое не указано в каталоге, или с измененными размерами, перечень необходимого оснащения следует согласовать с производителем.

Низковольтные распределительные устройства ZR-W предназначены для распределения электроэнергии, а также для энергоснабжения приводных систем. Они используются в традиционных трансформаторных подстанциях, контейнерных подстанциях, питающих промышленные предприятия и энергетические станции. Могут использоваться как главные распределительные щиты, цеховые щиты или контакторные шкафы, обеспечивая пользователям высокий уровень безопасности и комфорт эксплуатации.

Główne cechy rozdzielnic ZR-W to modułowość, zwartość, otwartość na potrzeby klienta, wysoka elastyczność w konfigurowaniu bloków.

Zaletami systemu ZR-W są:

 1. bezpieczna i łatwa obsługa,
 2. łatwość modyfikacji (przebudowy i rozbudowy), dająca możliwość przystosowania urządzenia do zmienionych potrzeb,
 3. przejrzysty podział przestrzenno – funkcjonalny,
 4. zwarta konstrukcja, umożliwiająca optymalne wykorzystanie przestrzeni,
 5. wysoka niezawodność,
 6. w zależności od wymagań możliwe jest wykonanie rozdzielnic z głównymi szynami zbiorczymi umieszczonymi na górze albo z tyłu szaf,
 7. główne szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy umożliwiają wyprowadzenie kabli zasilających i odbiorczych zarówno w dół jak i w górę,
 8. technika członów wysuwnych zapewniająca wysoki poziom ochrony osób oraz szybką wymianę zestawów zasilających bez konieczności wyłączania z ruchu całej rozdzielnicy,
 9. łatwy serwis i konserwacja,
 10. możliwość umieszczania w segmencie (szafie) różnych bloków funkcjonalnych,
 11. możliwość zestawiania w szafie bloków funkcjonalnych wysuwnych, ruchomych (wtykowych) i stałych,
 12. możliwość zastosowania rozłączników z bezpiecznikami w postaci członów ruchomych w układzie poziomym.

Przedstawione, najczęściej stosowane szafy i bloki funkcjonalne mogą być uzupełniane o inne rozwiązania stosownie do potrzeb klienta.

Rozdzielnice i sterownice wytwarzane w systemie ZR-W są urządzeniami sprawdzonymi w pełnym zakresie badań typu i spełniają wymagania norm PN-EN 61439-1 i PN-EN 61439-2, a każdy egzemplarz wykonanej rozdzielnicy jest poddawany badaniom wyrobu.

Основные технические данные

Номинальное напряжение изоляции Ui:
главных цепей
1000 B
вспомогательных цепей
до 500 B
Номинальное коммутационное напряжение Ue до 690 B
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp
8 кB / 12 кB
Kategoria przepięciowa III / IV
Stopień zanieczyszczenia 3
Номинальная частота fn 50 Гц, 60 Гц
Номинальный длительный ток In:
главных сборных шин
до 6300 A
вертикальных сборных шин отходящих линий шкафов
до 2000 A
Номинальный ток 1-секундный выдерживаемый Ipk
главных сборных шин
до 253 кA
вертикальных сборных шин отходящих линий шкафов до 150 кA
Номинальный пиковый ток Icw
главных сборных шин
до 115 кA, 1 сек.
вертикальных сборных шин отходящих линий шкафов
до 65 кA, 1 сек.
Odporność na działanie łuku wewnętrznego 100 кA / 0,3 сек.
Separacja wewnetrzna Forma 1 до 4
Степень защиты согласно (IEC)EN 60 529 IP30 ÷ IP54
Размеры:
высота1)
1900 мм, 2200 мм
ширина
400 мм, 600 мм, 800 мм, 1000 мм
глубина
600 мм, 800 мм, 1000 мм
Условия эксплуатации согласно (IEC)EN 60 439-1 нормальные
температура окружающей среды мин./макс.
-5 / 35 °C
относительная влажность
дo 50% (при темп. 40°C)
высота установки
дo 1000 м над уровнем моря
atmosfera w miejscu zainstalowania
не должна содержать химически активных паров, газов, пыли
Стойкость к воздействию внутренней дуги PN-EN 61439-1, PN-EN 61439-2,
PN-EN 60529
1) - przedstawiona wysokość nie uwzględnia:
- szaf z nadstawkami z głównymi szynami zbiorczymi dla 6300 A (dodatkowo 300 mm)
- ramy nośnej wysokości 50 mm dostarczanej na życzenie klienta

Конструкция распределительного устройства (konstrukcja)

Konstrukcja szaf rozdzielnicy
Wszystkie elementy konstrukcyjne są wykonane z blachy ocynkowanej galwanicznie lub cynkowane galwanicznie. Konstrukcja nośna szafy (szkielet) jest zbudowana z cienkościennych kształtowników perforowanych o profilu półzamkniętego ceownika o wymiarach 50 x 25 mm oraz odpowiednio ukształtowanych profili szerokości o wymiarach 100 x 50 mm. Podziałka perforacji ceownika wynosi 25 mm.
W zależności od przeznaczenia i funkcji szafy, zasadniczy szkielet jest uzupełniany dodatkowymi elementami poziomymi i pionowymi z kształtownika podstawowego łączonymi łącznikami prostymi lub kątowymi.

Podział wewnętrzny szaf

W szafie rozdzielnicy można wydzielić przedziały:

 1. aparatowy - zawierający wyposażenie bloków,
 2. szynowy - przestrzeń w tylnej, lub górnej części szafy dla szyn zbiorczych,
 3. przyłączowy - przestrzeń z prawej strony szafy, lub w części dolnej lub w części górnej, gdzie usytuowane są zaciski przyłączowe bloków funkcjonalnych oraz doprowadzone do nich kable siłowe, sterownicze, przyłącza mostów szynowych.

Przedziały, bloki funkcjonalne oraz poszczególne szafy oddzielone są od siebie przegrodami.
Podział wewnętrzny rozdzielnicy może być do formy 4b.
W górnej przedniej części szafy umieszczone jest korytko do prowadzenia przewodów okrężnych.

Osłony zewnętrzne
Osłony zewnętrzne i drzwi są wykonane z blachy grubości 2mm, malowane proszkowo standardowo w kolorze RAL 7032. Kąt otwarcia drzwi jest około 180o. Z tyłu szafa jest zamknięta osłoną płaską z blachy ocynkowanej. Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania osłony malowanej lub wyposażenia szafy w drzwi malowane.

Wymiary całkowite szaf

Całkowite wymiary szaf rozdzielnicy w stosunku do konstrukcji wynoszą:

 1. wysokość całkowita - dodatkowo:
  - 2 mm (lub 5 mm dla IP54) na osłonę górną,
  - 60 mm na uchwyty transportowe w narożach,
  - 50 mm na ramę nośną (dostarczaną na życzenie klienta),
 2. szerokość całkowita – dodatkowo:
  - po 2 mm (lub 5 mm dla IP54) na osłony boczne lewą i prawą umieszczane na skrajnych szafach rozdzielnicy,
 3. głębokość całkowita – dodatkowo:
  - 25 mm na drzwi (35 mm w rejonie zawiasów i zamków)
  - 2 mm (lub 5mm dla IP54) na osłonę tylną płaską.
Wymiary konstrukcji
ZMR wymiar konstrukcji
Wysokość (W) Szerokość (S) Głębokość (G)
Główne szyny zbiorcze
z tyłu szafy u góry szafy
(mm) (mm) (mm) (mm)

1900

2000

400 500 600
800
1000
600 600 600
800
1000
800 800 600
800
1000
1000 1000 600
800
1000

Шинные линии (oszynowanie)

Główne szyny zbiorcze

Wszystkie szyny i połączenia szynowe wykonane są z miedzi.

Główne szyny zbiorcze

Istnieją dwa rozwiązania układu głównych szyn zbiorczych:

 1. Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy
 2. Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy

Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy

Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym z tyłu rozdzielnicy. W zależności od konfiguracji, prowadzone są w jego dolnej albo górnej części. Długość odcinków szyn zbiorczych zawiera się w szerokości pojedynczego pola rozdzielnicy.
Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu, w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy i także dzielone, podobnie jak fazowe.

 

Rys. Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy
Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy Szyny zbiorcze umieszczone z tyłu szafy

 

Obciążalność i przekroje szyn
Prąd znam.
ciągły
[A]
Rodzaj i przekrój szyn [mm]
Szyny fazowe L1, L2, L3
(wartość na 1 fazę)
Szyna
PEN/N(*)
Szyna PEN/N(*)
(100%)
P40x5
1000 2xP30x10 P30x10 2xP30x10 P40x5
1600 P50x10 + P30x10 P30x10 P50x10 + P30x10 P40x10
2000 2xP50x10 P30x10 2xP50x10 P40x10
2500 2xP50x10 + 2xP30x10 P50x10
2xP50x10 + 2xP30x10
P40x10
3200 2x(2xP50x10) P50x10 2x(2xP50x10) P40x10
4000 3x(2xP50x10) 2xP50x10 3x(2xP50x10) 2xP40x10

 

(*) - do uzgodnienia z zamawiającym

 

Uwaga:

Powyższe wartości dotyczą rozdzielnic o stopniu ochrony do IP41.
W przypadku stopnia ochrony IP54 prosimy o kontakt z producentem rozdzielnicy

 

Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy

Główne szyny zbiorcze fazowe oraz główne szyny neutralne N (ochronno-neutralne PEN dla układu 4-przewodowego) umieszczone są w przedziale szynowym na górze rozdzielnicy. Dla prądu 6300A, górny przedział szynowy rozbudowany jest o nadstawkę z szynami zbiorczymi, zwiększając wysokość rozdzielnicy. Długość odcinków szyn zbiorczych zawiera się w szerokości pojedynczego pola rozdzielnicy.
Główne szyny zbiorcze ochronne PE (dla układu 5-przewodowego) usytuowane są z przodu, w dolnej części szaf wzdłuż czoła rozdzielnicy i także dzielone, podobnie jak fazowe.

 

Rys. Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy
Szyny zbiorcze umieszczone w górnej części szafy

 

Obciążalność i przekroje szyn
Prąd znam.
ciągły
[A]
Rodzaj i przekrój szyn [mm]
Szyny fazowe L1, L2, L3
(wartość na 1 fazę)
Szyna
PEN/N(*)
Szyna PEN/N(*)
(100%)
P40x5
1000 1xP50x10 P30x10 1xP50x10 P40x5
1600 2xP40x10 P30x10 2xP40x10 P40x5
2000 2xP60x10 P30x10 2xP60x10 P40x10
2500 2xP80x10
P40x10
2xP80x10
P40x10
3200 2xP100x10 P50x10 2xP100x10 P50x10
4000 3xP100x10
P80x10
3xP100x10
2xP40x10
5000 3xP120x10(**) P100x10
3xP120x10
2xP50x10
6300 3xP100x10 + 3xP100x10 P120x10 3xP100x10 + 3xP100x10 2xP50x10 + 2xP50x5

 

(*) - do uzgodnienia z zamawiającym
(**) - szyny malowane

 

Uwaga:

Powyższe wartości dotyczą rozdzielnic o stopniu ochrony do IP41.
W przypadku stopnia ochrony IP54 prosimy o kontakt z producentem rozdzielnicy

Pionowe szyny rozdzielcze

Pionowe szyny rozdzielcze

Pionowe szyny rozdzielcze, umieszczone w przedziale szynowym w szafach z przedziałem przyłączowym po prawej stronie szafy. Służą do przyłączania bloków odbiorczych stałych, wtykowych i wysuwnych.

Szyny neutralna N i ochronna PE dla układu 5-przewodowego lub ochronno - neutralna PEN dla układu 4-przewodowego wtedy biegną pionowo w przedziale przyłączowym.

 

Rys. Pionowe szyny rozdzielcze
ZMR pion szyny rozdz

 

Obciążalność i przekroje szyn
Prąd znam.
ciągły
[A]
Rodzaj i przekrój szyn [mm]
Szyny fazowe L1, L2, L3
(wartość na 1 fazę)
Szyna
PEN/N(*)
Szyna PEN/N(*)
(100%)
Szyna PE
400 P20x10 P20x5 P20x10 P40x5
630 P30x10 P30x5 P30x10 P40x5
800 P40x10 P40x5 P40x10 P40x5
1000 P50x10
P40x5
P50x10
P40x5
1250 P60x10 P40x5 P60x10 P40x5
1600 P80x10
P40x5
P80x10
P40x5
2000 P100x10
P50x5
P100x10
P40x5

 

(*) - do uzgodnienia z zamawiającym

 

Uwaga:

Powyższe wartości dotyczą rozdzielnic o stopniu ochrony do IP41.
W przypadku stopnia ochrony IP54 prosimy o kontakt z producentem rozdzielnicy

Szyny montażowe i łączeniowe

Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych

Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych umieszczone w przedziale aparatowym, występują w szafach odbiorczych przeznaczonych do montażu rozłączników bezpiecznikowych.

Szyny łączeniowe

Szyny łączeniowe są to szyny łączące wyłącznik z szynami zbiorczymi, wyjściami kablowymi lub szynowymi. W zależności konfiguracji rozdzielnicy i zastosowanego aparatu szyny dobiera producent rozdzielnicy.

 

Rys. Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych
Szyny do montażu rozłączników bezpiecznikowych

Bloki funkcjonalne

Rodzaje bloków funkcjonalnych ze względu na funkcję

Podstawową jednostką budowy urządzenia rozdzielczego ZR-W jest blok funkcjonalny, umieszczony w segmencie (szafie). Standardowe schematy strukturalne typowych bloków funkcjonalnych przedstawiono na kartach katalogowych.

Pola zasilające i sprzęgłowe są wyposażone w samoczynne wyłączniki zwarciowe. Z uwagi na walory eksploatacyjne preferuje się stosowanie wyłączników w wykonaniu wysuwnym. Wyposażenie pola, składające się z wyłącznika z niezbędnymi wyzwalaczami nadprądowymi i napięciowymi, podstawy wyłącznika, przekładników prądowych, zestawu mierników i wskaźników, jest zainstalowane w jednej szafie, zajmując ją całkowicie lub częściowo.

Pola odbiorcze: rozdzielcze i sterowniczo - napędowe mogą występować jako:

 • - pola wyłącznikowe analogiczne do pól zasilających, przy czym w jednej szafie może się mieścić nawet kilka pól w zależności od wielkości (prądu znamionowego ciągłego) wyłącznika,
 • - pola sterowniczo - napędowe w wykonaniu wtykowym lub stałym,
 • - pola sterowniczo - napędowe w wykonaniu wysuwnym w postaci kaset,
 • - pola rozłącznikowe w wykonaniu stałym,
 • - pola rozłącznikowe w wykonaniu wtykowym w postaci rozłączników z bezpiecznikami,
 • - pola odbiorcze do dowolnego wyposażenia dla małych odbiorów z aparaturą montowaną na stałe.

Osobną grupę stanowią pola do kompensacji mocy biernejzabudowane w szafie przeznaczonej specjalnie dla nich. Taka szafa wyposażona jest w blok zasilający, bloki kondensatorowe i blok sterowniczy zawierający regulator mocy biernej i aparaturę kontrolno - sterowniczą.

Pola zasilające, odbiorcze lub sprzęgające
dla wyłączników 630 do 6300 A
Pola do odbiorów silnikowych i rozdzielczych
zczłonami wysuwnymi do 400 A
 • - stała zabudowa lub technika wysuwna
 • - podłączenie do kabli lub mostów szynowych
 • - moduły wysuwne są wymienne pod napięciem
 • - obwody główne i pomocnicze całkowicie rozłączalne
Pola zasilające, odbiorcze lub sprzęgające dla wyłączników 630 do 6300 A Pola do odbiorów silnikowych i rozdzielczych z członami wysuwnymi do 400 A
 
Pola do odbiorów silnikowych i rozdzielczych
z modułami stałymi do 630 A
Pola rozłączników z bezpiecznikami do 630 A
 • - moduły wtykowe są wymienne pod napięciem
 • - styki główne i pomocnicze wykonane są w technice wtykowej
 • - aparaty są wymienne pod napięciem
 • - styki główne i pomocnicze wykonane w technice wtykowej
Pola do odbiorów silnikowych i rozdzielczych z modułami stałymi do 630 A Pola rozłączników z bezpiecznikami do 630 A
 
Pola do kompensacji mocy biernej Pola do dowolnego wyposażenia
 • - wykonanie z dławikami ochronnymi z dławieniem 7% do 400 kvar
 • - odejścia instalacyjne
 • - automatyka
 • - dowolne odejścia do 630 A
Pola do kompensacji mocy biernej Pola do dowolnego wyposażenia

Rodzaje bloków funkcjonalnch ze względu na budowę

Człony wysuwne mogą zajmować następujące położenia:

 1. położenie pracy, w którym człon wysuwny jest całkowicie połączony z rozdzielnicą realizując określoną funkcję,
 2. położenie i stan próby, w którym obwody główne członu wysuwnego są otwarte, a obwody pomocnicze połączone i pozwalają na wykonanie prób działania bloku wysuwnego, związanego mechanicznie z rozdzielnicą,
 3. położenia odłączenia, w którym obwody główne i pomocnicze członu wysuwnego są odłączone i istnieje bezpieczna przerwa izolacyjna, choć człon pozostaje mechanicznie związany z rozdzielnicą,
 4. położenie rozdzielenia, w którym człon wysuwny znajduje się na zewnątrz rozdzielnicy, będąc od niej oddzielony mechanicznie i elektrycznie

Człon wysuwny może być usunięty z rozdzielnicy i zastąpiony innym członem także wtedy, gdy obwód do którego jest przyłączony pozostaje pod napięciem. Członem wysuwnym może być wyłącznik w wykonaniu wysuwnym lub blok odbiorczy sterowniczo - napędowy w postaci kasety. W miejsce wyjętych członów można wsunąć człony uziemiające w celu uziemienia kabla odpływowego na czas remontu.

Człony ruchome (wtykowe) mogą zajmować tylko dwa położenia: pracy lub rozdzielenia. Człon wtykowy może być usunięty z rozdzielnicy i zastąpiony innym pod napięciem. Członem wtykowym może być wyłącznik w wykonaniu wtykowym, rozłącznik z bezpiecznikami w wykonaniu wtykowym lub też blok aparatowy wtykowy z jednym, lub kilkoma obwodami sterowniczo - napędowymi albo rozdzielczymi.

Człony stałe ze stacjonarnie zabudowaną aparaturą bez możliwości rozdzielenia.

Условия эксплуатации

Распределительное устройство должно устанавливаться в закрытых помещениях, предназначенных для электрооборудования, в соответствии с их степенью защиты (до IP 43), обеспечивающих нормальные условия работы, определяемые нормой PN-91/E-05160/01:

 • температура окружающей среды
  • максимальная кратковременная +45OC (318 K)
  • максимальная среднесуточная +350C (308 K)
  • минимальная продолжительная -5OC (268 K)
 • минимальная температура хранения -30OC (243 K)
 • максимальная относительная влажность воздуха 50% при +40OC
 • высота установки до 2000 м над уровнем моря
 • атмосфера не должна содержать химически агрессивных и токопроводящих пыли, паров и газов.

Соответствие нормам

Распределительное устройство типа "ZR-W"соответствует нормам:

 • PN-EN 60439 - 1:2003+A1:2006
  "Устройства низковольтные распределения и управления. Раздел 1: Комплекты, испытываемые в полном и сокращенном объеме типовых испытаний";
 • PN-EN 60529:2003
  "Степени защиты, обеспечиваемой корпусами (IP-код)";

Имеет сертификат Института электротехники.

Типы элементов

Выдвижные элементы
Выдвижные элементы, соответствует норме нормой PN-EN 60439-1:2003 +A1:2006 требования, имеют следующие положения:

 • рабочее положение – выдвижной элемент задействован и полностью соединен с распределительным устройством,
 • положение или режим тестирования - силовые цепи выдвижного элемента разомкнуты, а вспомогательные цепи соединены, что позволяет осуществить проверку правильности действия выдвижного блока, механически связанного с распределительным устройством,
 • положение отключения - главные и вспомогательные цепи выдвижного элемента отключены и существует безопасный разрыв между полюсами (изоляционный) при том, что элемент остается механически связанным с распределительным устройством,
 • положение разъединения, при котором выдвижной элемент находится снаружи распределительного устройства, не имеет с ним механической или электрической связи.

Выдвижной элемент может быть удален из распределительного устройства и заменен другим элементом даже в случае, когда цепь, к которой он присоединен, находится под напряжением.Выдвижным элементом может быть выключатель в выдвижной версии.

Втычные элементы
Втычные элементы имеют только два положения:

 • рабочее положение,
 • положение разъединения

Втычной элемент может быть вынут из распределительного устройства и заменен другим элементом даже тогда, когда цепь, к которой он присоединен, находится под напряжением. Втычным элементом может быть выключатель или предохранительный разъединитель во втычном исполнении.

Стационарные элементы
Это выключатели, разъединители и другая аппаратура, стационарно установленная на стойках, панелях или монтажных шинах.

Примерные конфигурации (przykładowe konfiguracje)

Szafy zasilające

Szafa z wyłącznikiem powietrznym

Widok elewacji
Widok elewacji szafy zasilającej z wyłącznikiem powietrznym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy zasilającej z wyłącznikiem powietrznym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
630 A - 6300 A
Wyłącznik:
powietrzny, trójbiegunowy
w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 - IP54 do 5000 A;
IP30 - IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
dla szyn do 6300A
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500, 600, 800, 1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000
Podłączenia:
- kablowe dolne lub górne
- szynowe dolne lub górne
- szynoprzewodem z góry

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 do 1000 400 500 600
800
1600 do 1600 400 500 600
800
do 1600 600 600 600
800
2000 do 2000 600 600 800
2500 do 2500 600 600 800
3200 do 3200 600 600 1000
4000 do 4000 800 800 1000
5000 do 5000 - 1000 1000
6300 do 6300 - 1000 1000

1) 

Rrozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Szafa z wyłącznikiem kompaktowym

Widok elewacji
Widok elewacji szafy zasilającej z wyłącznikiem kompaktowym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy z wyłącznikiem kompaktowym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 1600 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
400 A - 1600 A
Wyłącznik:
kompaktowy, trójbiegunowy
w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 - IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500
głębokość [mm]:
600, 800
Podłączenia:
- kablowe dolne lub górne
- szynowe dolne lub górne
- szynoprzewodem z góry

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 do 1000 400 500 600
800
1600 do 1600 400 500 600
800

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Szafy sprzęgłowe z wyłącznikiem powietrznym

Górny układ szyn zbiorczych

Widok elewacji
Widok elewacji szafy sprzęgłowej z górnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem powietrznym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy sprzęgłowej z górnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem powietrznym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
630 A - 6300 A
Wyłącznik:
powietrzny, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 ÷ IP54 do 5000 A,
IP30 ÷ IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900 - dla szyn
zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200 - dla szyn
zbiorczych 6300 A
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
600, 800, 1000, 1300
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

[mm]

Głębokość (G)

[mm]

1000 do 1000 800 600
800
1600 do 1600 800 600
800
2000 do 2000 800 800
2500 do 2500 800 800
3200 do 3200 800 1000
4000 do 4000 1000 1000
5000 do 5000 1000 1000
6300 do 6300 1300 1000

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Tylny układ szyn zbiorczych

Widok elewacji
Widok elewacji szafy sprzęgłowej z tylnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem powietrznym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy sprzęgłowej z tylnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem powietrznym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
w tylnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 1000 A - 4000 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
630 A - 4000 A
Wyłącznik:
powietrzny, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 ÷ IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 600, 800, 1000
głębokość [mm]:
800, 1000

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

[mm]

Głębokość (G)

[mm]

1000 do 1000 400 800
1600 do 1600 400 800
do 1600 600 800
2000 do 2000 600 800
2500 do 2500 600 800
3200 do 3200 800 1000
4000 do 4000 800 1000

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Szafy sprzęgłowe z wyłącznikiem kompaktowym

Górny układ szyn zbiorczych

Widok elewacji
Widok elewacji szafy sprzęgłowej z górnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem kompaktowym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy sprzęgłowej z górnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem kompaktowym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 1000 A - 1600 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
400 A - 1600 A
Wyłącznik:
kompaktowy, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 ÷ IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
800
głębokość [mm]:
600, 800

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

[mm]

Głębokość (G)

[mm]

1000 do 1000 800 600
800
1600 do 1600 800 600
800

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Tylny układ szyn zbiorczych

Widok elewacji
Widok elewacji szafy sprzęgłowej z tylnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem kompaktowym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy sprzęgłowej z tylnym układem szyn zbiorczych z wyłącznikiem kompaktowym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
w tylnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych: 1000 A - 1600 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
400 A - 1600 A
Wyłącznik:
kompaktowy, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 ÷ IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400
głębokość [mm]:
600, 800

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

[mm]

Głębokość (G)

[mm]

1000 do 1000 400 600
800
1600 do 1600 400 600
800

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Szafy odbiorcze z wyłącznikami

Wyłącznik powietrzny

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorcza z wyłącznikiem powietrznym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorcza z wyłącznikiem powietrznym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
630 A - 6300 A
Wyłącznik:
powietrzny, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 - IP54 do 5000 A,
IP30 - IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500, 600, 800, 1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000
Podłączenia:
kablowe dolne lub górne,
szynowe dolne lub górne,
szynoprzewodem z góry

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 do 1000 400 500 600
800
1600 do 1600 400 500 600
800
do 1600 600 600 600
800
2000 do 2000 400 500 800
600 600 800
2500 do 2500 400 500 800
do 2500 600 600 800
3200 do 3200 400 500 800
do 3200 600 600 1000
4000 do 4000 400 500 1000
do 4000 600 600 1000
do 4000 800 800 1000
5000 do 5000 - 600 1000
do 5000 - 800 1000
do 5000 - 1000 1000
6300 do 6300 - 600 1000
do 6300 - 800 1000
do 6300 - 1000 1000

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Jeden wyłącznik kompaktowy

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z wyłącznikiem kompaktowym
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorczej z wyłącznikiem kompaktowym
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
400 A - 1600 A
Wyłącznik:
kompaktowy, trójbiegunowy w wersji stacjonarnej lub wysuwnej
Stopień ochrony:
IP30 - IP54 do 5000 A,
IP30 - IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500
głębokość [mm]:
600, 800, 1000
Podłączenia:
kablowe dolne lub górne,
szynowe dolne lub górne,
szynoprzewodem z góry

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 400 - 1600 400 500 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

500 1000
6300 1000

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Wiele wyłączników kompaktowych

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z wyłącznikami kompaktowymi
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorczej z wyłącznikami kompaktowymi
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy wyłącznika:
160 A - 630 A
Prąd znamionowy pionowych szyn rozdzielczych:
400 A - 2000 A
Stopień ochrony:
IP30 - IP54 do 5000 A,
IP30 - IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 do 6300 1000 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

1000 1000
6300 1000

 

Maksymalna ilość bloków w szafie:

 

Blok Wysokość [mm] Max. ilość sztuk Wersja wyłącznika
4 x do 100 A 300 6 stacjonarny
do 160 A 150 12 stacjonarny
do 250 A 150 12 stacjonarny
do 400 A 250 7 stacjonarny
do 630 A 250 7 stacjonarny

1) 

Rozdzielnica przystosowana jest do zabudowy wyłączników różnych producentów: Siemens, Eaton, ABB, Chint, Schneider, Legrand

Szafy odbiorcze z rozłącznikami bezpiecznikowymi

Skrzynkowe

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z rozłącznikami bezpiecznikowymi skrzynkowymi
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorczej z rozłącznikami bezpiecznikowymi skrzynkowymi
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy rozłączników:
160 A - 630 A
Prąd znamionowy pionowych szyn rozdzielczych:
400 A - 2000 A
Stopień ochrony:
IP30 - IP54 do 5000 A,
IP30 - IP41 dla 6300 A
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 (...) 1000 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

1000

1000

1000

6300

 

Maksymalna ilość bloków w szafie:

 

Blok Wysokość [mm] Max. ilość [szt]
4 x rozmiar 00 (do 100 A) 300 6
rozmiar 00 (do 160 A) 150 12
rozmiar 1 (do 250 A) 225 8
rozmiar 2 (do 400 A) 225 8
rozmiar 2 (do 630 A) 275 6

1) 

Rozłączniki bezpiecznikowe skrzynkowe, trójbiegunowe produkcji: Jean Mueller, Siemens, Schneider, Eaton, EFEN, ABB, GE

Listowymi typu NSL pionowo

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z rozłącznikami bezpiecznikowymi skrzynkowymi
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorczej z rozłącznikami bezpiecznikowymi listwowymi typu NSL - pionowo
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy rozłączników:
160 A - 630 A
Stopień ochrony:
IP30
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
600, 800, 1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

Szyny zbiorcze
[A]

Wyłącznik1)

[A]

Szerokość (S)

dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)

[mm]

z tyłu szafy

[mm]

u góry szafy

[mm]

1000 NSL 600, 800, 1000 600, 800, 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

600, 800, 1000

1000

1000

6300

 

Maksymalna ilość bloków w szafie:

 

Blok Szafa 600 [mm] Szafa 800 [mm] Szafa 1000 [mm]
NSL00 (do 160 A) 10 szt. 14 szt. 18 szt.
NSL1 (do 250 A) 5 szt. 7 szt. 9 szt.
NSL2 (do 400 A) 5 szt. 7 szt. 9 szt.
NSL3 (do 630 A) 5 szt. 7 szt. 9 szt.

1) 

Rozłączniki bezpiecznikowe listwowe typu NSL00 ÷ 3 produkcji EFEN montowane pionowo

Szafy odbiorcze z rozłącznikami z bezpiecznikami

Typu XR

Szafa odbiorcza z rozłącznikami z bezpiecznikami typu XR

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z rozłącznikami z bezpiecznikami typu SASIL
Schemat jednokreskowy
ZR-W szafy odb rozl xr schem
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy rozłączników:
XR00 - XR3 (160 A - 630 A)
Prąd znamionowy pionowych szyn rozdzielczych:
400 A - 2000 A
Stopień ochrony:
IP30
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

 

Szyny zbiorcze
[A]

 

Bloki odbiorcze1)
[A]

Szerokość (S)
dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)
[mm]

u góry szafy [mm]

z tyłu szafy [mm]

1000 XR 1000 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

1000 1000
6300 1000

1) 

Rozłączniki z bezpiecznikami, jednoprzerwowe XR-E lub dwuprzerwowe XR-M rozmiaru 00 ÷ 3 produkcji ABB

Typu SASIL

Szafa odbiorcza z rozłącznikami z bezpiecznikami typu SASIL

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z rozłącznikami z bezpiecznikami typu SASIL
Schemat jednokreskowy
Schemat elektryczny szafy odbiorczej z rozłącznikami z bezpiecznikami typu SASIL
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Prąd znamionowy rozłączników:
SASIL... (160 A - 630 A)
Prąd znamionowy pionowych szyn rozdzielczych:
400 A - 2000 A
Stopień ochrony:
IP30 - IP40
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

 

Szyny zbiorcze
[A]

Rozłączniki1)
[A]

Szerokość (S)
dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)
[mm]

u góry szafy [mm]

z tyłu szafy [mm]

1000 SASIL 1000 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

1000 1000
6300 1000

1) 

Rozłączniki z bezpiecznikami, jednoprzerwowe XR-E lub dwuprzerwowe XR-M rozmiaru 00 ÷ 3 produkcji ABB

Szafy odbiorcze z kasetami - kasety wysuwane

Szafy odbiorcze z kasetami - kasety wysuwane

Szafa odbiorcza z kasetami wysuwnymi

Widok elewacji
Widok elewacji szafy odbiorczej z kasetami wysuwanymi
Schemat jednokreskowy
Widok elewacji szafy odbiorczej z kasetami wysuwanymi
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zborczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Prąd znamionowy szyn zbiorczych:
1000 A - 6300 A
Człony wysuwne:
8M/2 - 24M/1
Prąd znamionowy pionowych szyn rozdzielczych:
400 A - 2000 A
Stopień ochrony:
IP30 - IP41
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
- dla szyn zbiorczych do 5000 A,
2500 lub 2200
- dla szyn zbiorczych 6300 A,
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
1000
głębokość [mm]:
600, 800, 1000

 

Szyny zbiorcze
[A]

 

Bloki odbiorcze1)
[A]

Szerokość (S)
dla głównych szyn zbiorczych

Głębokość (G)
[mm]

u góry szafy [mm]

z tyłu szafy [mm]

1000 8M/2 - 24M/1 1000 1000 600
800
1600 600
800
2000 800
2500 800
3200 1000
4000 1000
5000

-

-

1000 1000
6300 1000

1) 

Szafy odbiorcze z kasetami wysuwnymi: Dostępne kasety przedstawiamy poniżej

Szafy baterii kondensatorów

Szafy baterii kondensatorów

Szafa baterii kondensatorów bez dławików

Widok elewacji
Widok elewacji baterii kondensatorów bez dławików
Schemat jednokreskowy
Schemat baterii kondensatorów bez dławików
Parametry szafy

Stopień ochrony:
IP30 - IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500, 600, 800, 1000
głębokość [mm]:
800, 1000

Prąd znamionowy
[A]

Moc 1)
[kvar]

Szerokość (S)
[mm]

Głębokość (G)
[mm]

Do uzgodnienia
z producentem
200 400, 500 800
1000
300 600 800
1000
400 800 800
1000
500 1000 800
1000

1) 

Szafy baterii kondensatorów bez dławików: moc baterii 200 ÷ 500 [kvar]

 

Szafa baterii kondensatorów z dławikami

Widok elewacji
Widok elewacji szafy baterii kondensatorów z dławikami
Schemat jednokreskowy
Schemat szafy baterii kondensatorów z dławikami
Parametry szafy

Stopień tłumienia:
Standardowo 7% lub wykonianie
z innym tłumieniem np. 14%, 5,7%
Stopień ochrony:
IP30 - IP54
Wymiary:
wysokość [mm]:
2200 lub 1900
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm
na życzenie klienta
szerokość [mm]:
400, 500, 600, 800, 1000
głębokość [mm]:
800, 1000

Prąd znamionowy
[A]

Moc 1)
[kvar]

Szerokość (S)
[mm]

Głębokość (G)
[mm]

Do uzgodnienia
z producentem
200 800 800
1000
300 1000 800
1000
400 1200 800
1000

1) 

Szafy baterii kondensatorów z dławikami: moc baterii 200 ÷ 400 [kvar]

Szafy dla dowolnego wyposażenia

Szafy dla dowolnego wyposażenia

Widok elewacji
ZR-W szafy dowolnego wyposazenia front-1
Widok elewacji
Widok elewacji szafy dla dowolnego wyposażenia
Widok elewacji
Widok elewacji szafy dla dowolnego wyposażenia
Parametry szafy

Umiejscowienie szyn zbiorczych:
z tyłu lub w górnej części szafy
Stopień ochrony:
IP30 ÷ IP54 do 5000 A; IP30 ÷ IP41
dla 6300 A
Wymiary:
- wysokość [mm]:
2200 lub 1900 - dla szyn zbiorczych
do 5000 A,
2500 lub 2200 - dla szyn zbiorczych 6300 A
+ dodatkowo: rama nośna 50 mm na życzenie klienta
- szerokość [mm]:
400 ÷ 12002)
- głębokość [mm]:
600 ÷ 10002)
Dostępne warianty drzwi:
pojedyncze, podwójne, pełne, przeszklone

Prąd znamionowy
[A]

Aparatura1)

Szerokość (S)
[mm]

Głębokość (G)
[mm]

Do uzgodnienia
z producentem
Dowolna 400 600
800
1000

:

:

:

:

:

:

1200 600
800
1000

1) 

Jest możliwość zabudowy aparatury różnych producentów np.: Siemens, Eaton, Chint, Schneider, ABB, GE,

2) 

Istnieje możliwość wykonania szaf o innych niż przedstawione powyżej wymiarach, w uzgodnieniu z producentem

Скачать каталог

Распредустройства НН